Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Kαλλιόπης Λαποκωνσταντάκη, 17/2/2017

Την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 10:45 μμ, στην αίθουσα "Κουμούτσου" της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής της

Kαλλιόπης Λαποκωνσταντάκη
Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ

Υπολογισμός τριβών σε μικροκανάλια με διφασικές ροές


Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Ν. Τσουκιάς, Αν. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Β. Ριζιώτης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ