Ανακοινώσεις

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2017-2018, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν από 02/10/2017 έως και 13/10/2017, 11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2017)
   
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
   
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
   
 5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

 1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)
   
 2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
   
 3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου