Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017
Υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής,10/11/2017

Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Εργασίας με τίτλο

"Διερεύνηση Διεργασιών Χημικής Απόθεσης από Ατμό με χρήση Υπολογιστικών Μοντέλων"

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10-11-2017 στις 15:30, στην αίθουσα Κουμούτσου του κτιρίου Χημικών Μηχανικών.

Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά.