Ανακοινώσεις

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012
ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α. ΖΑΓΑΡΗ

Το σεμινάριο του Α. Ζάγαρη θα γίνει στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων, δίπλα από το κτίριο της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ :

"Dimension reduction methods for nonlinear multiscale problems"

Ομιλητής: Prof. Antonis Zagaris
Dept. of Applied Mathematics
University of Twente
The Netherlands

Πέμπτη, 18/10/2012, ώρα 1:00 μμ
Aμφιθέατρο Πολυμέσων, κτ. Βιβλιοθήκης ΕΜΠ