Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση για το μάθημα Μοριακή Προσομοίωση Υλικών

Το μάθημα "Μοριακή Προσομοίωση Υλικών" δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/02/2018, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.
Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 26/02/2018.

Από τη Γραμματεία