Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
Υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Α. Βαρβασούδη,18/10/2018

Την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, ώρα 17:30 μ.μ., θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Αντώνιου Βαρβασούδη.

Αίθουσα θα αναζητηθεί εκείνη τη στιγμή, με τόπο συνάντησης το γραφείο του διδάσκοντος, όπου θα υπάρξει σχετικό σημείωμα.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: Παραλληλοποίηση Επιλύτη του Πρωτεύοντος και Συζυγούς Προβλήματος Ατριβούς Ροής Συμπιεστού Ρευστού στη Βελτιστοποιήση Μορφής

Επιβλέπων Καθηγητής: Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής Σχ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ