Ανακοινώσεις

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-2019

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου του ακαδ. ετους 2018-2019 με 3 τροποποιήσεις:

- Η εξέταση του μαθήματος "Ελαστική και Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών" θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στο Αμφ. 202, στο κτ. Αντοχής Υλικών.

- Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" με διδάσκοντα τον κ. Αθ. Παπαθανασίου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 32.

- Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" με διδάσκοντα τον κ. Γ. Τσαμασφύρο, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων, στο κτ. Αντοχής Υλικών.