Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως και 11 Οκτωβρίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών. (Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:30-13:30)

Από τη Γραμματεία