Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013
Αλλαγή αίθουσας εξέτασης μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες υπολογιστικές μέθοδοι Ι κι Εργαστήριο (Πεπερασμένες Διαφορές, Πεπερασμένα Στοιχεία και Μέθοδοι Μεταβολών), με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Α. Μπουντουβή που έχει οριστεί για την 14η/02/2013, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 33 αντί της αίθουσας 27 που αναφέρεται στο πρόγραμμα.