Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 04 Απριλίου 2013
Ημερίδα: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα: πρόκληση για νέους επιστήμονες

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε) και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (IEKEM-TEE), με θέμα:

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα: πρόκληση για νέους επιστήμονες

Η κοινωνική οικονομία είναι υπόθεση των πολιτών και οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι πρωτοβουλίες που τις χαρακτηρίζει ο κοινωνικός σκοπός, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η δημοκρατική λειτουργία. Αποτελούν απάντηση στα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πολλές χώρες της ΕΕ και πυλώνα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν συγκεκριμένες δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών από ομάδες νέων επιστημόνων, με καινοτόμες προτάσεις σε πεδία όπως η κοινωνική φροντίδα, η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής, η ενέργεια και ο πολιτισμός. 

Αυτές τις δυνατότητες, αλλά και τις πρακτικές  δυσκολίες τους θα συζητήσουμε με  ερευνητές της Κοινωνικής Οικονομίας, στελέχη αρμοδίων υπηρεσιών και στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων από τα λιγοστά, αλλά ενθαρρυντικά παραδείγματα και εμπειρίες από την Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας στο συνημμένο

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2013 από τις 10.00 π.μ. έως 2.30 μ.μ., στην Αίθουσα Πολυμέσων, στο κτήριο της Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Για σχετικές πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ,

στο e-mail: vaangeli@central.ntua.gr (βάζοντας ως θέμα του e-mail «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα)
ή
στα τηλέφωνα 210 772 1855 και 210 772 1089