Ανακοινώσεις

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012
Σεμινάριο Υπολογιστικής Μηχανικής

"Εξατομικευμένη αρτηριακή αθηρωματογένεση: Μοντελοποίηση και υπολογιστική ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων"

Ομιλητής: Δημήτριος I. Φωτιάδης, Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

http://www.materials.uoi.gr/fotiadis.html

Παρασκευή, 13/1/2012, ώρα 3:00 μμ
Αίθουσα "Κουμούτσου" Σχολής Χημικών Μηχανικών

Παρακαλώ σημειώστε το στο ημερολόγιο σας.

To σεμινάριο αυτό προσφέρεται από κοινού με το ΔΠΜΣ "Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία"

Περίληψη

Παρουσιάζουμε το ARTreat, μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη πολυεπίπεδων μοντέλων ανάπτυξης της αθηρωματικής πλάκας. Η πλατφόρμα ενσωματώνει τεχνολογίες τρισδιάστατης ανακατασκευής εικόνων από διάφορες τεχνικές απεικόνισης (ενδοαγγειακό υπέρηχο και αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία), μοντελοποίηση της ροής του αίματος, βιολογικά μοντέλα μεταφοράς μάζας, χαρακτηρισμό και ταξινόμηση της αθηρωματικής πλάκας και βιολογικά μοντέλα ανάπτυξης της πλάκας. Οι εικόνες από τις αρτηρίες των ασθενών χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων, στα οποία γίνεται μοντελοποίηση της ροής του αίματος και υπολογίζονται οι διατμητικές τάσεις στο τοίχωμα της αρτηρίας. Οι διατμητικές τάσεις συνδυάζονται με άλλες παραμέτρους και χαρακτηριστικά από εργαστηρικές εξετάσεις των ασθενών για την δημιουργία των μοντέλων ανάπτυξης της αθηρωματικής πλάκας. Η προσομοίωση της ανάπτυξης της αθηρωματικής πλάκας γίνεται σε πραγματικό χρόνο με χρήση τεχνολογίων πλέγματος. Παρουσιάζουμε παραδείγματα μοντελοποίσης και προσομοίωσης της ανάπτυξης της αθηρωματικής πλάκας σε στεφανιαίες αρτηρίες και σε καροτίδες, σε ζώα και σε ασθενείς. Εκτός από τα παραπάνω, η πλατφόρμα ARTreat ενσωματώνει τεχνολογίες υποστήριξης αποφάσης για την παροχή συμβουλών φαρμακευτικής αγωγής και επεμβατικής θεραπείας, για την επιλογή των κατάλληλων stent. Επιπλέον, παρέχονται τεχνολογίες εκπαίδευσης για νέους καρδιολόγους χρησιμοποιώντας haptic συσκευές, για την προσομοίωση τοποθέτησης της ενδοαυλικής ενδοπρόθεσης.