Απόφοιτοι

Το ΔΠΜΣ “Yπολογιστική Μηχανική” συνδέεται με τους αποφοίτους του
Συνδεθείτε και μείνετε σε επαφή μαζί μας!

Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” επιχειρεί να συνδεθεί με τους αποφοίτους του, τους μελλοντικούς αποφοίτους του αλλά και όποιον ενδιαφέρεται να είναι σε επαφή μαζί μας για να οικοδομήσει αμφίπλευρες σχέσεις επικοινωνίας και προοπτικές συνεργασίας.

Αγαπητοί απόφοιτοι, φοιτητές και φίλοι,

ας έρθουμε σε επαφή!

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί δίκτυο της κοινότητάς του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική”. To ΔΠΜΣ επιδιώκει να έχει στίγμα σας, να γνωρίζει τις επαγγελματικές σας συντεταγμένες, να επικοινωνεί μαζί σας για να ζητά τη γνώμη σας, τις ιδέες και τη συνδρομή σας σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικών εξελίξεων, προτεραιοτήτων και νέων προοπτικών, να αξιοποιεί την ανάδρασή σας, να ανταποκρίνεται όταν της το ζητάτε και όπου μπορεί, να υπολογίζει στην αλληλεγγύη σας, κυρίως σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία μεταξύ αποφοίτων αλλά και μεταξύ αποφοίτων, φοιτητών και διδασκόντων.

Μπορείτε — απόφοιτοι, φοιτητές και φίλοι — να εγγραφείτε στο LinkedIn Group:

NTUA Computational Mechanics Alumni (Official)

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας στείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας. Παρακαλούμε, επίσης, να ενημερώσετε συναδέλφους σας γι’ αυτή την πρωτοβουλία.

Φόρμα Επικοινωνίας