Λεπτομέρειες Μαθήματος

Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών

Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών

Ροή Στερεά

Εαρινό Εξάμηνο

Περιγραφή της δομής των σύνθετων υλικών και θεμελίωση των βασικών αρχών που διέπουν τη συμπεριφορά τους και τη συμπεριφορά κατασκευών από τα υλικά αυτά. Γενικά – ορισμοί, μέσα ενίσχυσης σ.υ., μήτρες πολυμερών, τεχνικές παραγωγής προϊόντων από σ.υ., μηχανική των σ.υ. (σχέσεις τάσεων – παραμορφώσεων ανισοτροπικού υλικού, Κλασσική Θεωρία Πολύστρωτων, στρώση, στρώση τυχαίου προσανατολισμού, πολύστρωτο), τρόποι αστοχίας σ.υ. (κριτήρια αστοχίας, τρόποι αστοχίας, αντοχή σε κόπωση, αντοχή σε κρούση), κάμψη και λυγισμός ορθοτροπικών πλακών.

Πληροφορίες

Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 6

Διδάσκοντες

Α. ΣιδερίδηςΣυνταξιούχος
Γ. ΤσαμασφύροςΟμότιμος Καθηγητής

Τελευταίες Ανακοινώσεις