Λεπτομέρειες Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά – Αντιδρώντα Συστήματα

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά – Αντιδρώντα Συστήματα

Ροή Ρευστά

Εαρινό Εξάμηνο

Σκοπός της σειράς των μεταπτυχιακών διαλέξεων, είναι να εισάγει θέματα και να αναπτύξει υπολογιστικές μεθοδολογίες για πολυφασικά – πολυσυστατικά και αντιδρώντα συστήματα όπως αυτά συναντώνται σε τεχνικές εφαρμογές.

Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στις αρχές διατήρησης ορμής, ενέργειας και μάζας σε πολυφασικές και πολυσυστατικές ροές με και χωρίς χημική αντίδραση. Περιγράφονται οι τύποι ροής που συναντώνται σε πολυφασικά – αντιδρώντα συστήματα και παρουσιάζονται αναλυτικά μεθοδολογίες μοντελοποίησης και αριθμητικής επίλυσης. Γίνεται εισαγωγή στην ανάλυση και εφαρμογές θερμοχημικών συστημάτων και στην υπολογιστική μοντελοποίηση συστημάτων καύσης. Παρουσιάζονται μηχανισμοί χημικής κινητικής. Γίνεται ανάλυση κώδικα επίλυσης πολυφασικών ροών και εφαρμογή στην υπολογιστική προσομοίωση προβλημάτων διφασικής ροής με και χωρίς χημική αντίδραση.

Πληροφορίες

Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 6

Διδάσκοντες

Μ. ΦούντηΚαθηγητής

Εργαστήριο-Ασκήσεις

Δ. ΚατσουρίνηςΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Δ. ΚολαΐτηςΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις