Λεπτομέρειες Μαθήματος

Υπολογιστική Εμβιομηχανική

Υπολογιστική Εμβιομηχανική

Ροή Στερεά

Εαρινό Εξάμηνο
  • Πεπερασμένες διαφορές και πεπερασμένα στοιχεία για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων; εισαγωγή στο υπολογιστικά πακέτα MATLAB και COMSOL
  • Μοντέλα προσομοίωσης ανάπτυξης καρκινικών όγκων: Στοχαστικά/διακριτά και μοντέλα συνεχούς μέσου για την προσομοίωση ανάπτυξης καρκινικών όγκων σε (α) πρώιμο (avascular) και (β) προχωρημένο στάδιο (vascularized tumor)
  • Γενετικά ρυθμιστικά δίκτυα: Ενδοκυτταρικά δίκτυα αντιδράσεων στο δίκτυο lac operon – Ανάπτυξη ντετερμινιστικών μοντέλων προσομοίωσης γενετικών δικτύων στο επίπεδο του κυττάρου – Εισαγωγή σε στοχαστικά μοντέλα προσομοίωσης δικτύου ενδοκυτταρικών αντιδράσεων: αλγόριθμος Gillespie
  • Βιορευστομηχανική (Biofluid Mechanics): μοντέλο Windkessel – εξισώσεις Navier-Stokes – αιμορρεολογία, μοντέλα ροής σε αρτηρίες .
  • Εισαγωγή στα Βιοϋλικά και στα Νανοβιοϋλικά- Εφαρμογές Βιοϋλικών (Ιστική Μηχανική και Συστήματα Στοχευμένης Αποδέσμευσης φαρμάκων)
  • Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής και Βιοϊατρικές εφαρμογές:  Βασικές αρχές, 3D Βιοεκτύπωση – Σχεδιασμός εξατομικευμένων εμφυτευμάτων και Εφαρμογές.
  • Νανοεμβιομηχανική (Nanobiomechanics)- Συστήματα προσδιορισμού Μηχανικών Ιδιοτήτων Βιοϋλικών – Σχεδιασμός πειραμάτων και μοντέλων για τη μελέτη των βιοϋλικών στη νανοκλίμακα.Μελέτη της βιολογικής συμπεριφοράς των βιοϋλικών – Βιολογική απόκριση νανοσυστημάτων – Μηχανισμοί κυτταρικής μεταφοράς και διαπερατότητα

Πληροφορίες

Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 6

Διδάσκοντες

K. ΧαριτίδηςΚαθηγητής
Μ. ΚαβουσανάκηςΕπίκουρος Καθηγητής

Τελευταίες Ανακοινώσεις