Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2024

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

  • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 07/06/2024. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
  • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 19/06/2024 – 05/07/2024.

Από τη Γραμματεία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ