Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2023-2024 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr μέχρι και 03/07/2023 με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Δυο συστατικές επιστολές. Οι υποψήφιοι να ζητήσουν να σταλούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ