ΩρολόγιοΠρόγραμμα

Aνακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα της διδασκαλίας των μαθημάτων 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2015-2016).

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα αρχίσει τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσης, ανακοινώνονται, οι πίνακες της ανάθεσης, ανά Τομέα, επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στα μέλη ΕΔΙΠ της Σχολής, καθώς και ο αντίστοιχος συγκεντρωτικός πίνακας για τα μέλη ΕΤΕΠ. Οι πίνακες καλύπτουν το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

  Προγράμματα εαρινών εξαμήνων ακ. έτους 2015-16
Όνομα: chemeng_program2015-16_spring.pdf, Ανέβηκε: 11/3/2016 10:39, Μέγεθος: 515kb
Σχετικά Αρχεία
  Πίνακας Ανάθεσης Επικουρικού Εκπαιδευτικού Έργου ΕΔΙΠ, Τομέας 1
Όνομα: 2016_anathesi_edip_tomeas_1.xls, Ανέβηκε: 1/3/2016 12:32, Μέγεθος: 46kb
  Πίνακας Ανάθεσης Επικουρικού Εκπαιδευτικού Έργου ΕΔΙΠ, Τομέας 2
Όνομα: 2015_anathesi_edip_tomeas_2.xls, Ανέβηκε: 9/10/2015 12:32, Μέγεθος: 66kb
  Πίνακας Ανάθεσης Επικουρικού Εκπαιδευτικού Έργου ΕΔΙΠ, Τομέας 3
Όνομα: 2015_anathesi_edip_tomeas_3.xls, Ανέβηκε: 9/10/2015 12:32, Μέγεθος: 47kb
  Πίνακας Ανάθεσης Επικουρικού Εκπαιδευτικού Έργου ΕΔΙΠ, Τομέας 4
Όνομα: 2016_anathesi_edip_tomeas_4.xls, Ανέβηκε: 1/3/2016 12:32, Μέγεθος: 40kb
  Πίνακας Ανάθεσης Επικουρικού Εκπαιδευτικού Έργου ΕΤΕΠ
Όνομα: 2016_anathesi_etep.xls, Ανέβηκε: 1/3/2016 12:32, Μέγεθος: 40kb