Λεπτομέρειες Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διασπορά Ρυπαντών

Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διασπορά Ρυπαντών

Ροή Ρευστά

Εαρινό Εξάμηνο

Μέρος Α. Εισαγωγή: Βασικοί νόμοι αερίων, υγρών και σωματιδίων. Αέριοι, Υγροί και σωματιδιακοί ρύποι. Αντιμετώπιση Euler – Lagrange στη τυρβώδη διασπορά ρύπων.

Ατμοσφαιρική Διασπορά Ρύπων: Αρχές φυσικής της Ατμόσφαιρας – Μετεωρολογία. Χαρακτηριστικά πλουμίων – Το μοντέλο Gauss. Παρουσίαση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογές.

Αριθμητικός Υπολογισμός Ατμοσφαιρικής Διασποράς Ρύπων: Η υπολογιστική μεθοδολογία AERMOD του EPA. Εξελιγμένα μαθηματικά πρότυπα για αλληλεπίδραση πλουμίων με μετεωρολογικές καταστάσεις και σύνθετη τοπογραφία. Περιπτωσιολογική Μελέτη (case study) σε πραγματική τοπογραφία και μετεωρολογία: Ρύπανση Υδάτινου Περιβάλλοντος: Προσομοίωση ρύπανσης (οξυγόνωσης) ποταμού. Ασκήσεις.

Μέρος Β. Μαθηματική περιγραφή των διεργασιών οργανικής ρύπανσης σε ποταμούς, και δόμηση-εφαρμογή ενός  απλού, μονοδιάστατου μοντέλου αποξυγόνωσης. Μαθηματικά μοντέλα παράκτιας κυκλοφορίας: εξισώσεις ρηχών υδάτων, ταξινόμηση μοντέλων, οριακές συνθήκες, προσομοίωση ανεμογενούς και κυματογενούς κυκλοφορίας, εφαρμογές με χρήση υπολογιστικών κωδίκων, ρύθμιση και επιβεβαίωση μοντέλων. Προσομοίωση διασποράς ρύπων στην παράκτια ζώνη.

Πληροφορίες

Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 6

Διδάσκοντες

Δ. ΜπούρηςΑναπληρωτής Καθηγητής

Τελευταίες Ανακοινώσεις