Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας – Φεβρουάριος 2023

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 06 Φεβρουαρίου έως και 17 Φεβρουαρίου 2023 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ