Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 04 Μαρτίου έως και 08 Μαρτίου 2024 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ