Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

  • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 08/03/2024. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
  • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 19/03/2024-22/03/2024.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ