Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Η διδασκαλία των μαθημάτων, από την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία σύμφωνα με το συνημμένο επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ