Δυνατότητες ερευνητικής απασχόλησης στο Georgia Tech

Daedalus (Athanasiou) Reaearch Group at Georgia Tech.

Open Positions for Interns, PhD Students and Postdocs for individuals with interest in energy storage %sustainable (aero)space and background in:

– mechanics of materials and solid mechanics

– laser processing/optics

– biochemistry/environmental chemistry

Interested candidates should contact Prof. C.E. Athanasiou (athanasiou@gatech.edu) with cover letter, CV and contact information for 3 references.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ