Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά-Αντιδρώντα Συστήματα

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ"

Διδάσκοντες : Μ. Φούντη, Ν. Μαρκάτος

Εργαστήριο/Ασκήσεις : Δ. Κατσουρίνης, Δ. Κολαίτης