Προσωπικό

Χ. Προβατίδης  
Καθηγητής

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

E-Mail : cprovat@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1520
Fax : +30 210 772 2347
Ιστοσελίδα : http://www.mech.ntua.gr/gr/provatidis 

Μαθήματα :