Προσωπικό

Σ. Βουτσινάς  
Καθηγητής

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

E-Mail : spyros@fluid.mech.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1096
Fax : +30 210 772 1057
Ιστοσελίδα : http://www.mech.ntua.gr/gr/voutsinas 

Μαθήματα : Μηχανική Συνεχούς Μέσου